مانع‌تراش‌ها مقصرند

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۲ ۱۷-۱۲-۱۳۹۹

تمام افرادي که در نظام جمهوري اسلامي به نحوي مسئوليتي برعهده دارند، اين واقعيت را با صراحت به زبان مي‌آورند که وضع معيشتي مردم ايران خوب نيست و بايد اين مشکل هرچه زودتر حل شود. رهبري، رئيس‌جمهور، وزرا، رؤساي دو قوه مقننه و قضائيه، نمايندگان مجلس، دست‌اندرکاران امور نهادها و ساير دستگاه‌ها همه بگونه‌اي سخن مي‌گويند که مشخص است از شرايط دشوار زندگي اقشار ضعيف جامعه باخبر هستند. تصميمات دولت و مجلس براي پرداخت يارانه به اقشار نيازمند که اولي 60 ميليون نفر را و دومي 78 ميليون نفر را مستحق دريافت کمک‌هزينه ماهانه مي‌دانند، نشانه روشن پذيرش اين واقعيت توسط مسئولين است. اين جمله رهبري که در روز جمعه 15 اسفند به هنگام کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاري گفتند: «گراني‌ها و مشکلات معيشتي در آستانه عيد، غصه بزرگي ايجاد کرده است. مسئولان بايد مشکل معيشتي و گراني را حل کنند»، تازه‌ترين مطلبي است که در تأييد اين واقعيت تلخ مورد تأکيد قرار گرفته است. نکته مهمي که در لابلاي اعترافات مسئولين به شرايط دشوار زندگي مردم همواره مخفي و ناگفته مي‌ماند اينست که در کشوري که اينهمه ثروت دارد و نظام حکومتي آن اسلامي است و اسلام نيز بر عدالت بيشترين تکيه را دارد، چرا مردم در فشار مشکلات معيشتي قرار دارند؟ چرا اينهمه فاصله طبقاتي در جامعه وجود دارد؟ و چرا اين فاصله طبقاتي هر روز بيشتر مي‌شود؟

تبریز امروز:

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تمام افرادي که در نظام جمهوري اسلامي به نحوي مسئوليتي برعهده دارند، اين واقعيت را با صراحت به زبان مي‌آورند که وضع معيشتي مردم ايران خوب نيست و بايد اين مشکل هرچه زودتر حل شود.
رهبري، رئيس‌جمهور، وزرا، رؤساي دو قوه مقننه و قضائيه، نمايندگان مجلس، دست‌اندرکاران امور نهادها و ساير دستگاه‌ها همه بگونه‌اي سخن مي‌گويند که مشخص است از شرايط دشوار زندگي اقشار ضعيف جامعه باخبر هستند. تصميمات دولت و مجلس براي پرداخت يارانه به اقشار نيازمند که اولي 60 ميليون نفر را و دومي 78 ميليون نفر را مستحق دريافت کمک‌هزينه ماهانه مي‌دانند، نشانه روشن پذيرش اين واقعيت توسط مسئولين است. اين جمله رهبري که در روز جمعه 15 اسفند به هنگام کاشتن نهال به مناسبت روز درختکاري گفتند: «گراني‌ها و مشکلات معيشتي در آستانه عيد، غصه بزرگي ايجاد کرده است. مسئولان بايد مشکل معيشتي و گراني را حل کنند»، تازه‌ترين مطلبي است که در تأييد اين واقعيت تلخ مورد تأکيد قرار گرفته است.
نکته مهمي که در لابلاي اعترافات مسئولين به شرايط دشوار زندگي مردم همواره مخفي و ناگفته مي‌ماند اينست که در کشوري که اينهمه ثروت دارد و نظام حکومتي آن اسلامي است و اسلام نيز بر عدالت بيشترين تکيه را دارد، چرا مردم در فشار مشکلات معيشتي قرار دارند؟ چرا اينهمه فاصله طبقاتي در جامعه وجود دارد؟ و چرا اين فاصله طبقاتي هر روز بيشتر مي‌شود؟
...................


نظرات کاربران


@