ژاپن

جشن بلوغ

تاریخ انتشار : ۰۰:۳۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۹

جشن بلوغ یا سی‌ جین‌ نوهی جشنی است که هر ساله در دومین دوشنبه ماه ژانویه در ژاپن برگزار می‌شود و دختران جوان ژاپنی که به سن ۲۰ سالگی رسیده‌‌اند رسیدن به بلوغ را جشن می‌گیرند و با کیمونوهای گرانقیمت در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند.

تبریز امروز: 

دختران 20 ساله ژاپنی

جشن بلوغ یا سی‌ جین‌ نوهی (Sei jin no Hi) جشنی است که هر ساله در دومین دوشنبه ماه ژانویه در ژاپن برگزار می‌شود و دختران جوان ژاپنی که به سن ۲۰ سالگی رسیده‌‌اند رسیدن به بلوغ را جشن می‌گیرند و با کیمونوهای گرانقیمت در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند.

 

نظرات کاربران


@