دو نقاشی از اکتای

اکتای و آرین اسباب بازی های خود را برمی دارند!

تاریخ انتشار : ۱۲:۵۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۹

اسباب بازی ها در بسته های خود هستند ، بچه ها باید آنها را بردارند، حال به نظر شما چکار می بایست انجام دهند.اکتای از این طرف و آرین هم از آن طرف ، هر دو اسباب بازی های خود را بر می دارند!

تبریز امروز:

Oktay Vahidi Azar- اکتای وحیدی آذر- نقاشی - اسباب بازی -Toys

 

 اسباب بازی ها در بسته های خود هستند ، بچه ها باید آنها را بردارند، حال به نظر شما چکار می بایست انجام دهند.

اسباب بازی -Oktay Vahidi Azar- Painting -Toy

اکتای از این طرف و آرین هم از آن طرف ، هر دو اسباب بازی های خود را بر می دارند!

 

نقاشی از اکتای

 


نظرات کاربران


@