عکس از توفیق وحیدی آذر

گل های وحشی زمستان عینالی

تاریخ انتشار : ۱۰:۳۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۹

برگ های مخملین خودش را در زیر برف پنهان داشته بود ، حال در مقابل آفتاب پراکنده کرده است تا با نور و حرارت بهاری شادابی را نشان دهد

تبریز امروز:

گل های عینالی  - زمستان


نظرات کاربران


@