عکس از توفیق وحیدی آذر

گل های زمستان عینالی برای بهار ! کروکاس عینالی

تاریخ انتشار : ۱۰:۲۳ ۰۸-۱۲-۱۳۹۹

آنها بخوبی متوجه آمادگی زمستان برای رفتن شده اند، از زیر هر قطعه سنگ و از هر گوشه و کنار بهار در عینالی درحال آمدن است ...

تبریز امروز:

گل های کوه عینالی -زمستان

آنها بخوبی متوجه آمادگی زمستان برای رفتن شده اند، از زیر هر قطعه سنگ و از هر گوشه و کنار بهار در عینالی درحال آمدن است ...


نظرات کاربران


@