عکس از سرگئی گورشکوف

ببر تایگا

تاریخ انتشار : ۰۹:۲۹ ۰۸-۱۲-۱۳۹۹

یک درخت نشانه که حیوانات در سرزمین پارک ملی لئوپارد پیام های خود را روی آن می گذارند ، - سرگئی گورشکوف با دوربین مخفی عکس ببر را گرفته است .

تبریز امروز:

درخت - ببر

درختی در تایگا یک درخت هدف است که حیوانات از سرزمین پارک ملی لئوپارد پیام های خود را روی آن می گذارند ، - سرگئی گورشکوف با دوربین مخفی از آن عکس گرفته است .


نظرات کاربران


@