انیمیشنی از محمدرضا خردمندان و محمد لطفی

پدر !

تاریخ انتشار : ۰۹:۴۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۹

انیمیشن پدر کاری از هنرمندان جوان ایرانی است که با نگاه پر احساس خود به پدر اثر هنری خود را آفریده اند. انیمیشن توسط کمپانی بار انتشار یافته است.

تبریز امروز:

 

انیمیشن پدر کاری از هنرمندان جوان ایرانی است که با نگاه پر احساس خود به پدر اثر هنری خود را آفریده اند. انیمیشن توسط کمپانی بار انتشار یافته است.


نظرات کاربران


@