بریتانیا

بوریس جانسون از روزنامه نگاریش احساس گناه می‌کند؛

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۶ ۰۶-۱۲-۱۳۹۹

بوریس جانسون که امروز در میان گروهی از دانش آموزان صحبت می‌کرد گفت من از روزنامه نگاری برای فعالیت سیاسی خارج شدم و از دورانی که به روزنامه نگاری اشتغال داشتم احساس گناه می‌کنم زیرا از طریق این حرفه به مردم حمله می‌کردم بدون اینکه خودم را جای آن‌ها بگذارم. جانسون در جمع دانش آموزان مدرسه‌ی سدگهیل گفت: «روزنامه نگاری شغل جذاب و حرفه‌ای هست، من هنوز روزنامه نگار هستم و چیزهایی می‌نویسم اما وقتی مشکل ایجاد می‌شود که بدون درک شرایط و وضعیت مردم به آن‌ها حمله کنیم».

تبریز امروز: 

بوریس جانسون

بوریس جانسون که امروز در میان گروهی از دانش آموزان صحبت می‌کرد گفت من از روزنامه نگاری برای فعالیت سیاسی خارج شدم و از دورانی که به روزنامه نگاری اشتغال داشتم احساس گناه می‌کنم زیرا از طریق این حرفه به مردم حمله می‌کردم بدون اینکه خودم را جای آن‌ها بگذارم.

جانسون در جمع دانش آموزان مدرسه‌ی سدگهیل گفت: «روزنامه نگاری شغل جذاب و حرفه‌ای هست، من هنوز روزنامه نگار هستم و چیزهایی می‌نویسم اما وقتی مشکل ایجاد می‌شود که بدون درک شرایط و وضعیت مردم به آن‌ها حمله کنیم».

بوریس جانسون شهردار سابق لندن و نخست وزیر فعلی بریتانیا پیش از ورود به عرصه‌ی سیاست به شغل روزنامه نگاری مشغول بوده است.


نظرات کاربران


@