مسیح مهاجری

فرصت مناسب براي توقف جنگ يمن

تاریخ انتشار : ۰۴:۰۳ ۰۳-۱۲-۱۳۹۹

با اقدامات رئيس‌جمهور جديد آمريکا و اتحاديه اروپا، شرايط مرتبط با جنگ يمن دستخوش تغييرات اساسي شده و فرصت مناسبي براي وادار کردن عربستان و امارات به پايان دادن به جنگ يمن فراهم شده است. اکنون دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با استفاده از فرصت مناسب پيش آمده، تلاش جديدي را براي پايان دادن به جنگ خانمان‌سوز يمن آغاز کند و مردم مظلوم اين کشور را از نکبتي که 6 سال است گرفتار آن هستند نجات دهد. به وسوسه‌هاي کساني که ممکن است سخن از گرفتن امتيازهائي از آغازکنندگان جنگ به ميان بياورند نبايد اعتنا کرد. اين وسوسه‌ها اولاً زيان‌هاي اين جنگ خانمان‌سوز را براي مردم مظلوم يمن بيشتر مي‌کند و ثانياً به رژيم صهيونيستي و ساير طرفداران ادامه جنگ امکان مي‌دهد براي تغيير تصميم آمريکا و اتحاديه اروپا تلاش کنند و شرايط مناسب کنوني را از بين ببرند. وزارت خارجه کشورمان بايد با استفاده از فرصت به وجود آمده و جلب همکاري کشورهاي مسلمان براي پايان يافتن سريع جنگ يمن بيش از گذشته تلاش کند.

تبریز امروز:


بيش از دو سال قبل به رئيس‌جمهور روحاني گفتم ادامه جنگ يمن به صلاح منطقه و خود مردم يمن نيست. شما تلاش کنيد هرطور شده اين جنگ به پايان برسد. همين را سال گذشته به دکتر ظريف وزير امور خارجه کشورمان گفتم و از ايشان به عنوان رئيس ديپلماسي خارجي کشور خواستم با دولت عربستان وارد مذاکره جدي شود و راهي براي پايان دادن به اين جنگ پيدا کند.
هم رئيس‌جمهور روحاني و هم دکتر ظريف در اين زمينه که جنگ يمن بايد متوقف شود و ادامه آن به صلاح نيست، با من هم‌عقيده بودند و از تلاش‌هائي که براي پايان دادن به آن انجام داده‌اند به تفصيل سخن گفتند و اينکه موانعي وجود دارد که برطرف کردن آنها به يک وفاق جمعي منطقه‌اي و بين‌المللي نياز دارد. دکتر ظريف، اين را هم اضافه کرد که من چند سال قبل به وزير خارجه وقت عربستان، سعود الفيصل، پيغام دادم درباره يمن با هم صحبت و مشکل را حل کنيم ولي او با تبختر جواب داد درباره يک موضوع عربي، ما با ايران مذاکره نمي‌کنيم!
گفتم حالا که سعود الفيصل از دنيا رفته و سياست خارجي عربستان در اختيار فرد ديگري است، باز هم شما تلاش کنيد شايد بتوانيد با مسئولين کنوني عربستان مذاکره کنيد و به اين جنگ شوم پايان بدهيد. دکتر ظريف گفت ما به تلاشهايمان ادامه مي‌دهيم.
جنگ ظالمانه و خانمان‌سوز يمن، 6 فروردين 1394 يعني حدود 6 سال قبل با حمله ارتش عربستان به اين کشور شروع شد و تاکنون ده‌ها هزار نفر از مردم در اثر اين جنگ کشته شده‌اند و صدها هزار زخمي و معلول برجاي مانده‌اند و ويراني‌هاي زيادي به بار آمده است. اين، برادرکشي از جهات مختلف به زيان امت اسلامي است و آنچه در يمن رخ داده، يک فاجعه بزرگ انساني و يک نسل‌کشي به معناي واقعي کلمه است.
از توضيحات دکتر ظريف و قبل از او رئيس‌جمهور روحاني کاملاً مشخص بود که دولت جمهوري اسلامي ايران بهيچوجه مايل به ادامه جنگ يمن نيست و حتي براي پايان دادن به آن تلاش‌هاي زيادي نيز به عمل آورده و مي‌آورد ولي عربستان که تصميم‌گيرنده اصلي آن محمدبن‌سلمان وليعهد اين کشور است و حاميان غربي او حاضر نيستند کوتاه بيايند. بن‌سلمان که دنبال کشورگشائي است و آمريکا و بعضي از کشورهاي اروپائي نيز جنگ يمن را به دليل فروش سلاح‌هايشان به عربستان و امارات به نفع خود مي‌دانند و با پايان يافتن آن مخالفند. رژيم صهيونيستي نيز به دليل فروش سلاح و به اين دليل که ادامه اين جنگ را موجب تضعيف کشورهاي مسلمان مي‌داند، خواهان ادامه آنست.
اين ارزيابي مربوط به دوران حاکميت ترامپ بر آمريکا بود. اکنون بايدن رئيس‌جمهور جديد آمريکا، ارسال سلاح به عربستان و امارات را ممنوع کرده، انصارالله را از فهرست سياه تروريسم خارج نموده و رسماً اعلام کرده که مخاطب آمريکا در عربستان خود پادشاه اين کشور خواهد بود نه وليعهد. اتحاديه اروپا هم ارسال سلاح به عربستان و امارات را قطع کرده و از کشورهاي اروپائي فقط انگليس است که به دليل خارج شدن از اتحاديه اروپا از تصميم اين اتحاديه تبعيت نمي‌کند و با فروش سلاح به عربستان و امارات، به دشمني خود با مردم يمن و ملت‌هاي مسلمان ادامه مي‌دهد.
با اقدامات رئيس‌جمهور جديد آمريکا و اتحاديه اروپا، شرايط مرتبط با جنگ يمن دستخوش تغييرات اساسي شده و فرصت مناسبي براي وادار کردن عربستان و امارات به پايان دادن به جنگ يمن فراهم شده است. اکنون دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با استفاده از فرصت مناسب پيش آمده، تلاش جديدي را براي پايان دادن به جنگ خانمان‌سوز يمن آغاز کند و مردم مظلوم اين کشور را از نکبتي که 6 سال است گرفتار آن هستند نجات دهد. به وسوسه‌هاي کساني که ممکن است سخن از گرفتن امتيازهائي از آغازکنندگان جنگ به ميان بياورند نبايد اعتنا کرد. اين وسوسه‌ها اولاً زيان‌هاي اين جنگ خانمان‌سوز را براي مردم مظلوم يمن بيشتر مي‌کند و ثانياً به رژيم صهيونيستي و ساير طرفداران ادامه جنگ امکان مي‌دهد براي تغيير تصميم آمريکا و اتحاديه اروپا تلاش کنند و شرايط مناسب کنوني را از بين ببرند. وزارت خارجه کشورمان بايد با استفاده از فرصت به وجود آمده و جلب همکاري کشورهاي مسلمان براي پايان يافتن سريع جنگ يمن بيش از گذشته تلاش کند.


نظرات کاربران


@