عکس از کاوه وحیدی آذر

نقاشی باران زمستان در تاریکی شب تبریز

تاریخ انتشار : ۱۴:۳۷ ۱۷-۱۱-۱۳۹۹

باران زمستانی در حال باریدن است و ترکیب نور و باران با هم نقاشی های خود را در تاریکی شب مقابل چشم انداز دیدگان انسان پدیدار می سازد....

تبریز امروز:

کاوه وحیدی آذر -Kaveh Vahidi Azar

نور ، رنگ ، باران  در تبریز Light , Colour , Rain Kaveh Vahidi Azarکاوه وحیدی آذر-

باران زمستانی در حال باریدن است و با لطافت بر زمین می نشیند، ترکیب نور و باران نقاشی های خود را در مقابل چشم انداز دیدگان انسان در آسمان پدیدار می سازد....


نظرات کاربران


@