عکس از : کاوه وحیدی آذر

مجسمه عریضه نویس

تاریخ انتشار : ۰۸:۵۶ ۳۱-۰۶-۱۳۹۵

عریضه نویس و مشتری اش در کنار مجسمه عریضه نویس و صاحب عریضه در روی پله های بیرونی ساختمان قدیمی دارایی تبریز

Tabriz - Statue -  مجسمه عریضه نویس


نظرات کاربران


@