آفریقا

گاوچران کنیایی

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۵ ۰۹-۰۵-۱۳۹۶

تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک و استفاده بیش از حد از آن با افزایش ثروت عمومی و ازدیاد نسل موجب مصرف زیاد و تخریب شده است و دامداران بدنبال منابعی برای چرای دام های خود هستند

تبریز امروز: افریقا

A man from the Pokot ethnic group illegally grazing cattle on Ol Maisor Ranch in Laikipia, Kenya. Cimate change, soil degradation and rising wealth are eating away at Africa's supply of fertile land even as its population grows.

 

اینجا کنیاست ؛ مردی از نژاد پوکوت در حال چراندن غیر قانونی گاوهای خود در سرزمین های قبیله دیگر است ، تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک و استفاده بیش از حد از آن با افزایش ثروت عمومی و ازدیاد نسل موجب مصرف زیاد و تخریب شده است و دامداران بدنبال منابعی برای چرای دام های خود هستند 

 دوشنبه 9 مرداد نیویورک تایمز


نظرات کاربران


@