خوراک دل و جگر بر روی ساج

جیز بیز به سبک روستا!

تاریخ انتشار : ۱۶:۵۸ ۰۶-۱۱-۱۳۹۹

تبریز امروز: روستا زندگی خود را داشت و گاه هنوز آن را دارد ، فرهنگ غذا و طعم آن متفاوت است در این ویدئو ضمن نگاهی به زیبایی های زمستانی روستا ! غذای دل و جگر و جگرسفید در فضای باز و بر روی ساج تصویری از فرهنگ روستا را ارائه می کند.. شکل تغییر یافته و شهری آن در " جیز بیز " چی ها و خوراک جگری های تبریز همیشه در حال جریان است.......

تبریز امروز:

 

 

 روستا زندگی خود را داشت و گاه هنوز آن را دارد ، فرهنگ غذا و طعم آن متفاوت است در این ویدئو ضمن نگاهی به زیبایی های زمستانی روستا ! غذای دل و جگر و جگرسفید در فضای باز و بر روی ساج تصویری از فرهنگ روستا را ارائه می کند.. شکل تغییر یافته و شهری آن در " جیز بیز " چی ها و خوراک جگری های تبریز همیشه در حال جریان است.......
 

نظرات کاربران


@