روی جلد مجله تایم

روز اول بایدن و میراثی که ترامپ برای او برجای گذاشت

تاریخ انتشار : ۱۱:۲۳ ۰۳-۱۱-۱۳۹۹

تبریز امروز:

تایم

 


نظرات کاربران


@