عکس از کاوه وحیدی آذر

ورنی در قاب دیوار

تاریخ انتشار : ۰۲:۲۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹

از کنار گرمی رنگ هایش نمی توان گذشت ، ورنی یک تاریخ است ، برای عشایر ، برای مردمان و ..........

تبریز امروز: 

ورنی - سرای میرزا جلیل - آقای اسد زاده - اوکتای - عکس از Kaveh Vahidi Azar

از کنار گرمی رنگ هایش نمی توان گذشت ، ورنی یک تاریخ است ، برای عشایر ، برای مردمان و .......... عکسی از اوکتای  و آقای وحید طالاری  در حجره آقای اسد زاده دیده می شود.....


نظرات کاربران


@