عکس از توفیق وحیدی آذر

افسونگری برف و گل وحشی خشک در سرخی عینالی

تاریخ انتشار : ۱۹:۵۸ ۳۰-۱۰-۱۳۹۹

کوهستان در سکوت سرما و برف آرام ایستاده است و سرخی خاک آن را گرم ساخته است ، عینالی با سفیدی برف و گل های خشکیده وحشی اش ، رنگ قرمز را به نمایش می گذارد......

تبریز امروز:

Eynali - Tofigh Vahidi azar  - Winter -Tabriz-  توفیق وحیدی آذر

کوهستان در سکوت سرما و برف آرام ایستاده است و سرخی خاک آن را گرم ساخته است ، عینالی با سفیدی برف و گل های خشکیده وحشی اش ، رنگ قرمز را به نمایش می گذارد......


نظرات کاربران


@