خاورمیانه

بمب افکن های بی -52

تاریخ انتشار : ۱۰:۳۸ ۲۹-۱۰-۱۳۹۹

بمب افکن های B-52 آمریکایی بر فراز خاور میانه پرواز می کنند. ایران ارعاب و تهدید را محکوم می کند وزیر خارجه ایران ، ظریف می گوید ایالات متحده بهتر است میلیاردها دلار خود را "برای سلامتی مودیان مالیات " خود خرج کند.

تبریز امروز: 

بی -52

بمب افکن های B-52 آمریکایی بر فراز خاور میانه پرواز می کنند. ایران ارعاب و تهدید را محکوم می کند وزیر خارجه ایران ، ظریف می گوید ایالات متحده بهتر است میلیاردها دلار خود را "برای سلامتی مودیان مالیات "  خود خرج کند.


نظرات کاربران


@