سالمرگ قهرمان سیاه

به یاد پاتریس لومومبا

تاریخ انتشار : ۱۵:۳۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹

تبریز امروز: پاتریس لومومبا اولین نخست وزیر جمهوری دمکراتیک کنگو ، سرزمین الماس با توطئه بلژیکی ها از قدرت ساقط و به قتل رسید ، وی قهرمان استقلال این کشور بود و قصد انتقال کشورش از مستعمره بلژیکی ها به یک کشور مستقل را داشت . پاتریس لومومبا متولد 1925 بود که در 17 ژانویه 1961 توسط مزدوران استعمار کشته شد. در سال 2002 بلژیک به طور رسمی از به قتل رسانیدن" پاتریس لومومبا " پوزش طلبید.

تبریز امروز:

 

 تبریز امروز: پاتریس لومومبا اولین نخست وزیر جمهوری دمکراتیک کنگو ، سرزمین الماس با توطئه بلژیکی ها از قدرت ساقط و به قتل رسید ، وی قهرمان استقلال این کشور بود و قصد انتقال کشورش از مستعمره بلژیکی ها به یک کشور مستقل را داشت . پاتریس لومومبا متولد 1925 بود که در 17 ژانویه 1961 توسط مزدوران استعمار کشته شد. در سال 2002 بلژیک به طور رسمی از به  قتل رسانیدن" پاتریس لومومبا " پوزش طلبید.     


نظرات کاربران


@