عکس از کاوه وحیدی آذر

صخره ها در جاده قدیم اهر تبریز

تاریخ انتشار : ۱۲:۰۴ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹

سنگ ها سال ها در برابر فرسایش ایستاده اند ، سال ها با سیل و آب دست و پنجه نرم کرده اند ، اما در صورت نیاز انعطاف بخرج داده اند و مانده اند.....

تبریز امروز:

صخره ها در جاده قدیم اهر - کاوه وحیدی آذر

صخره ها در جاده اهر قدیم

 

 

 

 کاوه وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@