سیاست کره شمالی برای دوران پس از ترامپ چگونه ترسیم می گردد

توسعه زرادخانه هسته ای+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۷:۲۸ ۲۵-۱۰-۱۳۹۹

گردهمایی مهم رهبران حزب حاکم کره شمالی با تعهد برای توسعه بیشتر زرادخانه هسته ای این کشور به پایان رسیده است. کنگره حزب برنامه سیاست پیونگ یانگ را به عنوان برنامه آماده سازی برای تغییر رهبری در واشنگتن ترسیم کرد

تبریز امروز:

گردهمایی مهم رهبران حزب حاکم کره شمالی با تعهد برای توسعه بیشتر زرادخانه هسته ای این کشور به پایان رسیده است. کنگره حزب برنامه سیاست پیونگ یانگ را به عنوان برنامه آماده سازی برای تغییر رهبری در واشنگتن ترسیم کرد.
 
کره شمالی
 
 راب مک براید خبرنگار الجزیره از سئول گزارش می دهد.
 
 

نظرات کاربران


@