امریکا

کرونا ویروس در میان گوریل ها

تاریخ انتشار : ۱۹:۳۲ ۲۳-۱۰-۱۳۹۹

چند گوریل در باغ وحش سان دیگو به کرونا ویروس مبتلا شده اند که احتمالا اولین گروه ازپستانداران در اسارت باشند کهدرگیر کرونا شده اند.

تبریز امروز:

گوریل- کرونا ویروس

چند گوریل در باغ وحش سان دیگو به کرونا ویروس مبتلا شده اند که احتمالا اولین گروه ازپستانداران در اسارت باشند که درگیر کرونا شده اند.


نظرات کاربران


@