سفربه خانه ای قدیمی

حانه سلماسی ، موزه سنجش!

تاریخ انتشار : ۲۰:۵۲ ۰۵-۰۵-۱۳۹۶

موزه سنجش نه تنها از نظر تجهیزات بلکه از نظر بنای زیبا و حیاطش محلی است که می تواند زمان یک سفر نیم روزی را پرکند ، اما ساعات کار محدود آن و عدم استفاده از محوطه اش برای لحظه ای آسودن با یک چای در استکان کمر باریک در زیر درختان و در کنار حوض، درطول روز و در عصر و شب امکانی است که از دسترس بازدید کننده خارج می شود.

تبریز امروز :

Tabriz-Salmasi House

 

خانه سلماسی یکی از خانه های قدیمی دوره قاجار تبریز با وسعت 650 متر مربع عرصه و در دو طبقه با فضای 850 متر مربعی اعیانی در مقصودیه تبریز قرار دارد ؛ سه ضلع آن ساختمان هایی با عنوان ساختمان بهاری ، پاییزی و زمستان بنا واقع است.

 

 

حوض آبی رنگ زیبا ، درختان سبز و گل کاری از تزیینات حیاط این ساختمان به شمار می روند. اکنون موزه سنجش در این ساختمان تاریخی متعلق به خانواده سلماسی قرار دارد که در 1374 از آنان خریداری گردیده است.

Tabriz -Salmasi House

 

Tabriz Salmasi house

ساختمان موزه شامل سربند با کاربندی آجری ، هشتی و راهرو ورودی ، حوضخانه طنبی که اکنون پر و ماهی های قرمز نگهداری می شوند، سه دری بزرگ در جبهه شرقی و اتاق های جانبی در اضلاع به غیر از ضلع جنوبی واقع است.

Salmasi House

 

زیرزمین خانه شامل آب انبار، سردابه ، مطبخ،حوضخانه و اصطبل است.

اکنون در موزه اصطرلاب، کره نجومی برنجی، تقویم سال ، ابزار تعیین فاصله زمین با خورشید ، انواع ساعت، تلسکوپ و مستندات نجوم در قرون گذشته قرار دارند.

موزه سنجش

ابزارهای توزین و دیگر تجهیزات نفیس و قدیمی از دیدنی های موزه به شمار می روند

موزه سنجش

یک فسیل چهارمیلیون ساله مربوط به تنه درخت کشف شده از دشت مغان نیز که تبدیل به سنگ شده است در حیاط این موزه قرار دارند.

 

موزه سنجش

Salmasi House

موزه سنجش نه تنها از نظر تجهیزات بلکه از نظر بنای زیبا و حیاطش محلی است که می تواند زمان یک سفر نیم روزی را پرکند ، اما ساعات کار محدود آن و عدم استفاده از محوطه اش برای لحظه ای آسودن بازدید کنندگان با یک چای ساده در زیر درختان و در کنار حوض در ظهر یا عصر و شب ، امکانی است که از دسترس بازدید کننده خارج می شود.

 

عکس و گزارش : کاوه وحیدی آذر

@