مینیاتورمکتب تبریز در موزه ویکتوریا و آلبرت

مینیاتورنبرد قارن و بارمان شاهنامه از مکتب تبریز به نمایش در می آید

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۶ ۲۸-۰۹-۱۳۹۹

مینیاتور مکتب تبریز متعلق به سال 1523 میلادی در نمایشگاه موزه ویکتوریا و آلبرت به نمایش در می آید ، بعد از تعطیلی بریتیش میوزیوم بعلت کرونا ، موزه ویکتوریا و آلبرت این مینیاتور مربوط به نبرد قارن و بارمان از شاهنامه در میان 350 اثر در طول 5000 سال از ایران را که عنوان حماسه در نام ، حماسه در طبیعت را دارد ؛ در سال آینده میلادی بنمایش خواهند گذارد.

تبریز امروز:

مینیاتور نبرد قارن و بارمان - مکتب تبریز

مینیاتور مکتب تبریز متعلق به سال 1523 میلادی در نمایشگاه موزه ویکتوریا و آلبرت به نمایش در می آید ، بعد از تعطیلی بریتیش میوزیوم  بعلت کرونا ، موزه ویکتوریا و آلبرت این مینیاتور مربوط به نبرد قارن و بارمان  از شاهنامه شاه طهماسب را در میان 350 اثر در طول 5000 سال از ایران را که عنوان حماسه در نام ، حماسه در طبیعت را دارد ؛ در سال آینده میلادی بنمایش خواهند گذارد.

 

گزارش از کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@