واژگونی نیسان آبی در اتوبان پاسداران

بهانه اصلی باران بود و یک کمی سرعت

تاریخ انتشار : ۰۴:۴۲ ۲۶-۰۹-۱۳۹۹

کمی از میدان آذربایجان به سمت شرق ؛ این چندمین صحنه ی واژگونی بود که در آنجا دیده ام .... ولی امروز بهانه اصلی باران بود و سرعت!

تبریز امروز:

نیسان آبی - Blue Nissan-Mahnaz Sedghi

 

کمی  از میدان آذربایجان به سمت شرق ؛ این چندمین صحنه ی واژگونی بود که در آنجا دیده ام .... ولی امروز بهانه اصلی باران بود و باز کمی سرعت!

 

عکس از مهناز صدقی

 


نظرات کاربران


@