چوب نگاره های هنرمند

میلیس پیروگراف یا میلیس چوب نگار

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۷ ۳۱-۰۴-۱۳۹۶

میلیس اهل بئوگراد صربستان است ، یازده سال است به چوب نگاری با هنر سوزانیدن آن برای نگاشتن مشغول است. دعای مادر یکی از کارهای اوست!

تبریز امروز:

Pyrography (wood burning)

Packing

میلیس مشهور به میلیس چوب نگار یا میلیس پیروگرافی اهل بئوگراد صربستان است او در مورد خود و کار هنریش می گوید:

WORKING PROCESS -  Miles Davis

من از سال 2007 کار هنری پیروگرافی ( چوب نگاری ) را به صورت مستقل انجام می دهم!  بیشتر پرتره کار می کنم. حدود یازده سال پیروگرافی برای من یک دل مشغولی بود. اما از 2009 در آن به صورت جدی کار می کنم .

Love and passion by Millis Pyrography

عشق

Pablo Picasso by Millis Pyrography

پابلو پیکاسو

Solitude by Millis Pyrography

تکنوازی

"Prince of Darkness" (Miles Davis) by Millis Pyrography

شاهزاده تاریکی

پیروگرافی یا پیروگراویور هنر شکل افزایی به چوب با سوزانیدن آن است که به وسیله ابزار سوزانیدن اعمال می گردد.

Spiritual Healing by Millis Pyrography

 

شفای روح   

Masai man by Millis Pyrography

مرد ماسایی

دامنه وسیعی از خطوط و سایه ها با سوزانیدن چوب ممکن می باشد. پیروگرافی کلمه ای یونانی است که به معنی "نوشتن با آتش" یا " چوب نگاری" می باشد. "پیر" به معنی آتش و گرافوس به معنی نوشتن  می باشند.

Millis Pyrography

دعای مادر

پیروگرافی اکنون به عنوان یک هنر فولکلوریک در بخش های بسیاری از اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی حضور دارد.

 

توفیق وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@