مجسمه ای از رضا فلاحیان

آپاراتچی

تاریخ انتشار : ۱۳:۲۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۶

مجسمه تجسمی از یک آپاراتچی سالخورده است که در شکل و اندازه ای منطقی ساخته شده است. این مجسمه تیره رنگ ، کاری از رضا فلاحیان است که می تواند در زمره مجسمه های زیبای شهر قلمداد گردد.

تبریز امروز: 

آپاراتچی

مجسمه آپاراتچی در محوطه سینما ناجی تبریز ؛ تجسمی از یک آپاراتچی سالخورده است که در شکل و اندازه ای منطقی ساخته شده است.

این مجسمه تیره رنگ ، کاری از رضا فلاحیان است که می تواند در زمره مجسمه های زیبای شهر قلمداد گردد.

آپاراتچی -تبریز

 

آپاراتچی

اخیر در تبریز مجسمه هایی با قدهای کوتاه و کوتوله و اندام های نحیف و بیمار به عنوان سمبل های مشاغل سنتی همچون حمالی و دستفروشی و 

آپاراتچی

 دوره گردی نصب شده اند که هرگز این مجسمه را نمی توان به قیاس با آنان کشاند.  

 

تصاویر از کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@