عکس از اوکتای

اولین برف پاییزی تبریز روی گل گازنانیا

تاریخ انتشار : ۱۲:۲۵ ۰۶-۰۹-۱۳۹۹

تبریز امروز:

برف زمستانی پاییز 1399 - - اوکتای وحیدی آذر-Oktay Va


نظرات کاربران


@