عکس از مهری وحیدی آذر

شگفتی گل های پاییز و پروانه ای بر روی آنها !

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹

پاییز نه تنها با برگ هایش رنگ ها را به چالش می کشاند ، بلکه گل هایش نیز رنگ آمیزی هنرمندانه خود را دارند و وقتی پروانه ی رنگین در این میانه بر روی گل می نشیند شعر پاییز آغاز می گردد ....

 

تبریز امروز:

پاییز نه تنها با برگ هایش رنگ ها را به چالش می کشاند ، بلکه گل هایش نیز رنگ آمیزی هنرمندانه خود را دارند و وقتی پروانه ی رنگین در این میانه بر روی گل می نشیند شعر پاییز آغاز می گردد ....

گل های پاییز - مهری وحیدی آذر -  Autumn Flowers - Mehri Vahidi Azar

گل های پاییز - مهری وحیدی آذر -  Autumn Flowers - Mehri Vahidi Azar

گل های پاییز - مهری وحیدی آذر -  Autumn Flowers - Mehri Vahidi Azar

 

تصاویر از مهری وحیدی آذر

 

 

 

 


نظرات کاربران


@