روز جهانی کودک!، بیستم نوامبر!

ما همه کودک بوده ایم !

تاریخ انتشار : ۱۶:۳۲ ۳۰-۰۸-۱۳۹۹

کودک در دوران کرونا ، در دوران جنگ های بی انتها ، در دوران فقر ؛ در دوران بردگی و در دوران زشتی های بی شمار و در دنیای حاکمیت پول ، روزهای بدی را سپری می کند ! ما همه کودک بوده ایم ! کودکان را فراموش نکنیم !

تبریز امروز:

روز جهانی کودک

کودک در دوران کرونا ، در دوران جنگ های بی انتها ، در دوران فقر ؛ در دوران بردگی و در دوران زشتی های بی شمار و در دنیای حاکمیت پول ، روزهای بدی را سپری می کند ! ما همه کودک بوده ایم !  کودکان را فراموش نکنیم !   

 


نظرات کاربران


@