کاریکاتور

فیلم ترسناک برای مرغ ها و خروس ها

تاریخ انتشار : ۰۳:۱۳ ۳۰-۰۸-۱۳۹۹

وقتی مرغ ها و خروس ها فیلم ترسناک را نگاه می کنند ! مگر بجز ترس و سپس فراموش کردن آن ماجرای وحشتناک چکار می توانند بکنند!

تبریز امروز:

فیلم ترسناک برای مرغ ها

وقتی مرغ ها و خروس ها به تماشای  فیلم ترسناک در مقابل فر جوجه گردان می نشینند و به آن نگاه می کنند ! مگر بجز ترس و سپس فراموش کردن آن ماجرای وحشتناک چکار می توانند بکنند!

 


نظرات کاربران


@