عکس از توفیق وحیدی آذر

گل های پاییز عینالی

تاریخ انتشار : ۰۹:۲۳ ۲۹-۰۸-۱۳۹۹

پاییز عینالی هنوز از گل دادن دست برنداشته است ، گل های وحشی کوچک همچنان در حال نمایش خود هستند!

تبریز امروز:

گل های پاییز عینالی

پاییز عینالی هنوز از گل دادن دست برنداشته است ، گل های وحشی کوچک همچنان در حال نمایش خود هستند!


نظرات کاربران


@