آثار نقاشی هنرمندان سبک پردویژنیکی

نقاشی های مناظر روسی با موسیقی چایکوفسکی

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۹ ۲۸-۰۸-۱۳۹۹

پردویژنیکی یا سرگردان های روس گروهی از نقاشان روس بودند که در نیمه دوم قرن نوزدهم کلاسیسیسم محدودکننده و الهام گرفته از آکادمی روسیه را رد کردند و یک هنر جدید واقع گرایانه و ملی گرایانه ارائه دادند که در خدمت انسان های عادی باشد. آنها با اعتقاد به اینکه هنر باید مفید باشد ، وسیله ای برای بیان آرمانهای انسانی و اجتماعی ، آنها به تصویر کشیدن واقع گرایانه از سوژه های الهام بخش یا رقت انگیز از زندگی طبقه متوسط ​​و دهقانی روسیه به سبک واقعی را که به راحتی قابل درک هستند. به جامعه هنری خود ارائه دادند . "سرگردان"های روسیه با تشكیل جامعه ای از نمایشگاه های نقاشی های سرگردان در سال 1870 ، نمایشگاه های سیار آثار خود را ترتیب دادند تا هنر جدی را برای مردم به ارمغان آورند.

تبریز امروز:

 

 پردویژنیکی  ‎Peredvizhniki یا سرگردان های روس گروهی از نقاشان روس بودند که در نیمه دوم قرن نوزدهم کلاسیسیسم محدودکننده و الهام گرفته از آکادمی روسیه را رد کردند و یک هنر جدید واقع گرایانه و ملی گرایانه ارائه دادند که در خدمت انسان های عادی باشد. آنها با اعتقاد به اینکه هنر باید مفید باشد ، وسیله ای برای بیان آرمانهای انسانی و اجتماعی ، آنها به تصویر کشیدن واقع گرایانه از سوژه های الهام بخش یا رقت انگیز از زندگی طبقه متوسط ​​و دهقانی روسیه به سبک واقعی را که به راحتی قابل درک هستند. به جامعه هنری خود ارائه دادند . "سرگردان"های روسیه با تشكیل جامعه ای از نمایشگاه های نقاشی های سرگردان در سال 1870 ، نمایشگاه های سیار آثار خود را ترتیب دادند تا هنر جدی را برای مردم به ارمغان آورند.

برجسته ترین هنرمندان روسی دهه های 1870 و 1880 ، از جمله ایوان کرامسکوی ، ایلیا رپین ، واسیلی سوریکوف ، واسیلی پروف و واسیلی ورشچاگین ، همانند آرکیپ کویندجی که کمتر شناخته شده بود ، به این گروه تعلق داشتند. این جنبش نزدیک به 30 سال بر هنر روسیه تسلط داشت و الگوی رئالیسم سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی بود.

تابلوهای نقاشی در این مجموعه متعلق به نقاشان روس هستند ،  اسامی آنان به ترتیب در لیست ، ایوان اندوگوروف (1861-1898) ، فئودور واسیلیف (1850-1873)،

آلکسی ساوراسف  (1830-1897), نیکلای سرگیف  (1855-1919), ایوان شیشکین  (1832-1898), کنستانتین کریژیتسکی (1858-1911), واسیلی پولنف  (1844-1927),

لوکامنف(1833-1886), نیکلای دابوسکی  (1859-1918), آرخیپ کویندژی  (1842-1910), گریگوری میاسویدف  (1834-1911), لیا اوستروهوف  (1858-1929), افیم ولکوف

(1844-1920), یولی ون کلور  (1850-1924), آرسنی مشچرسکی  (1834-1902), ولادیمیر کازانتسف (1849-1903), آندری شیلدر (1861-1919)  هستند.

موسیقی متن اثر پیتر ایلیچ چایکوفسکی " سرناد برای سازهای زهی در سی ماژور ، اپ 48 توسط یوگنی سوتلانف  با ارکستر سمفونی دولتی اتحاد جماهیر شوروی اجرا شده است.

 

فواصل زمانی آثار هنرمندان نقاش و اسم تابلو ها به ترتیب زیر است:

91861-1919) Список картин: 00:00 Ендогуров - Начало весны 00:19 Фёдор Васильев - Оттепель 00:34 Саврасов - Грачи прилетели 00:48 Фёдор Васильев – Мокрый луг 01:03 Николай Сергеев – Яблони в цвету 01:18 Шишкин - Дубовая роща 01:33 Шишкин - Корабельная роща 01:47 Крыжицкий - Перед полуднем 02:02 Поленов - Заросший пруд 02:17 Лев Каменев - Саввино-Сторожевский монастырь 02:31 Левитан - Над вечным покоем 02:46 Левитан - Тихая обитель 03:01 Шишкин - Дубки 03:15 Левитан - Берёзовая роща 03:30 Шишкин/ Савитский - Утро в сосновом лесу 03:45 Шишкин - Ручей в лесу 04:00 Шишкин - Ручей в берёзовом лесу 04:14 Шишкин – Уголок заросшего сада 04:29 Левитан - Вечерний звон 04:44 Дубовской - На Волге 04:58 Дубовской - Радуга 05:13 Куинджи - Закат на Днепре 05:28 Шишкин - Рожь 05:42 Мясоедов - Дорога во ржи 05:57 Левитан - Лилии 06:12 Шишкин – Болото. Полесье 06:27 Левитан/Николай Чехов - Осенний день 06:41 Левитан - Золотая осень 06:57 Илья Остроухов - Золотая осень 07:12 Ефим Волков – Октябрь 07:26 Поленов - Ранний снег 07:40 Шишкин - Первый снег 07:56 Крыжитский - Пейзаж 08:10 Юлий Клевер - Зимний закат 08:25 Мещерский - Зимний вечер в Финляндии 08:40 Казанцев - На Урале 08:54 Мещерский - Зима. Ледокол 09:08 Крыжицкий - Лес Зимой 09:23 Саврасов - Зима 09:38 Шишкин - Зима 09:52 Андрей Шильдер - Ручей в лесу

 

نظرات کاربران


@