پیامدهای کاتون های اهانت آمیز

جايزه‌اي براي غيرت ديني

تاریخ انتشار : ۱۴:۰۵ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹

آمادو تيجان وون، وزير سابق فرهنگ سنگال، در دفاع از پيامبر اسلام(ص) و به نشانه اعتراض به چاپ کاريکاتورهاي موهن عليه آن حضرت، نشان شواليه لياقت دولت فرانسه را به سفارت پاريس در داکار تحويل داد. وي که سفير سابق سنگال در کانادا هم بوده، در نامه‌اي خطاب به امانوئل مکرون نوشت: «افتخار نمي‌کنم که همان نشان شواليه را با «ساموئل پتي» معلمي که تصاوير توهين‌آميز نسبت به پيامبر(ص) را به دانش‌آموزان خود نشان داد، تقسيم کنم.» وي خطاب به مکرون نوشت: «تو تلاش مي‌کني افراد گستاخ را به قهرمان تبديل کني. من هميشه مدال شواليه لياقت فرانسه را نمادي از برادري و آزادي مي‌دانستم ولي دفاع از پيامبر بزرگ اسلام براي من از يک غرور موقت برتري دارد. من مسلمانم و روزانه چندين‌بار شهادت مي‌دهم که «هيچ معبودي به جز خداوند نيست» و محمد فرستاده اوست. اين عبادت به تمام اعمالي که مسلمانان روزانه انجام مي‌دهند و در تمام شرايط معنا مي‌بخشد. بايد بگويم که در هر نفسي که مي‌کشيم، ستايش خدا و پيامبر اوست.»

تبریز امروز:

 آمادو تيجان وون، وزير سابق فرهنگ سنگال، در دفاع از پيامبر اسلام(ص) و به نشانه اعتراض به چاپ کاريکاتورهاي موهن عليه آن حضرت، نشان شواليه لياقت دولت فرانسه را به سفارت پاريس در داکار تحويل داد. وي که سفير سابق سنگال در کانادا هم بوده، در نامه‌اي خطاب به امانوئل مکرون نوشت: «افتخار نمي‌کنم که همان نشان شواليه را با «ساموئل پتي» معلمي که تصاوير توهين‌آميز نسبت به پيامبر(ص) را به دانش‌آموزان خود نشان داد، تقسيم کنم.» وي خطاب به مکرون نوشت: «تو تلاش مي‌کني افراد گستاخ را به قهرمان تبديل کني. من هميشه مدال شواليه لياقت فرانسه را نمادي از برادري و آزادي مي‌دانستم ولي دفاع از پيامبر بزرگ اسلام براي من از يک غرور موقت برتري دارد. من مسلمانم و روزانه چندين‌بار شهادت مي‌دهم که «هيچ معبودي به جز خداوند نيست» و محمد فرستاده اوست. اين عبادت به تمام اعمالي که مسلمانان روزانه انجام مي‌دهند و در تمام شرايط معنا مي‌بخشد. بايد بگويم که در هر نفسي که مي‌کشيم، ستايش خدا و پيامبر اوست.»
نشان شواليه لياقت، بالاترين نشان فرانسه است که در سال 1342 به فرمان شارل دوگل رئيس‌جمهور اين کشور جايگزين تمام نشان‌هاي فرانسه شد و به افرادي تعلق مي‌گيرد که داراي برجستگي‌هائي البته از ديدگاه فرانسه باشند. افرادي از خارج فرانسه نيز نشان شواليه لياقت را دريافت کرده‌اند ولي افرادي نيز پيشنهاد فرانسه براي دريافت اين نشان را رد کرده‌اند. علت رد کردن اينست که آنها به اين نتيجه رسيده‌اند که فرانسه با دادن اين نشان درصدد جذب افراد نخبه فرهنگي و هنري کشورهاي ديگر و نفوذ دادن فرهنگ خود در آنهاست. با اينحال، داشتن اين نشان براي کساني که براساس معيارهاي فرانسه مشمول دريافت آن مي‌شوند، از نظر بين‌المللي يک امتياز بزرگ محسوب مي‌شود.
آمادو تيجان وون، وزير سابق فرهنگ سنگال که مدتي نيز سفير سنگال در کانادا بود، از افراد سرشناس و نخبه فرهنگي در قاره آفريقا محسوب مي‌شود. به همين دليل، فرانسه درصدد برآمد نشان شواليه را به اين شخصيت برجسته فرهنگي بدهد و البته خود آمادو تيجان وون نيز از اين نشان استقبال کرد بطوري که در سخنان خود به هنگام پس دادن آن گفت آن زمان که اين نشان به من تعلق گرفت، به آن افتخار مي‌کردم ولي اکنون که مي‌بينم رئيس‌جمهور فرانسه اهانت به پيامبر خدا را تأييد مي‌کند، آن را پس مي‌دهم.
اقدام جالب، غيرتمندانه و ابتکاري اين نخبه فرهنگي سنگالي، يکي از برجسته‌ترين و مؤثرترين اقدامات در زمينه مقابله با کار انحرافي امانوئل مکرون رئيس‌جمهور فرانسه است. اين نخبه فرهنگي مسلمان اهل سنگال به سهم خود از پيامبر گرامي اسلام دفاع کرد و به مجامع فرهنگي جهان ازجمله خود فرانسه فهماند که اهانت را در هيچ فرهنگي و يا هيچ معياري نمي‌توان از مصاديق آزادي‌ بيان يا آزادي قلم و يا آزادي انديشه دانست. نه فقط پيامبر اسلام بلکه تمام پيامبران اديان توحيدي محترم هستند و ملت‌هاي سراسر جهان براي آنها ارزش و قداست قائلند و به خود اجازه نمي‌دهند آنان را مورد اهانت قرار دهند. اين اقدام وزير سابق فرهنگ سنگال، حامل مؤثرترين پيام به تمام آزادگان جهان و حاميان آزادي واقعي مي‌باشد. به همين جهت، آمادو تيجان وون، شايسته دريافت جايزه و نشان غيرت ديني است و جهان اسلام مي‌تواند از اين قبيل افراد با دادن چنين جوايزي قدرداني نمايد.
در ابتکاري که براي بنيان‌گذاري جايزه مصطفي صورت گرفت، جاي مواردي همچون غيرت ديني و ايمان قوي به اصول ارزش‌هاي ديني خالي است. ايجاد چنين پيوستي براي کامل نمودن جوايز بين‌المللي در جهان اسلام ضروري به نظر مي‌رسد، کاري که به همت مجامع و مؤسسات و نهادهاي فرهنگي کشورهاي اسلامي قابل انجام است.


نظرات کاربران


@