جاده سد متروکه

نخاله های ساختمانی درعینالی

تاریخ انتشار : ۱۹:۰۹ ۲۶-۰۸-۱۳۹۹

جاده ساکت است ، آب زلال روان از کنار جاده می گذرد ! در جاده کوه سرخ، گیاهان سبز همچنان رنگین و زیبا دیده می شوند و گاه درختچه های زرشک خزان پاییزی خود را نمایش می دهند ! اما زشتی نخاله های ساختمانی را نمی توان در کنار نهر آب روان نادیده انگاشت . این دردی است که ده ها سازمان عریض و طویل، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و ایده پردازی درآن را دارند ! شورای شهر بعنوان ناظر و راهنمای عملکرد ،.یک واحد در شهرداری ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان آب و ....در تخریب و عدم حفاظت دارای مسئولیت هستند. تلنبار شدن نخاله های آلوده در کوهستانی که باید پاک باشد؛ تضییع حقوق شهروندی است. آب آلوده می شود ، خاک آلوده می گردد و هوا در کنار آنها !

تبریز امروز:

جاده ساکت است ، آب زلال روان از کنار جاده می گذرد ! در جاده کوه سرخ، گیاهان سبز همچنان رنگین و زیبا دیده می شوند و گاه درختچه های زرشک خزان پاییزی خود را نمایش می دهند ! اما زشتی نخاله های ساختمانی را نمی توان  در کنار نهر آب روان  نادیده انگاشت .

این دردی است که ده ها سازمان عریض و طویل، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و ایده پردازی درآن را دارند ! شورای شهر بعنوان ناظر و راهنمای عملکرد ،.یک واحد در شهرداری ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان آب  و ....در تخریب و عدم حفاظت دارای مسئولیت هستند.

تلنبار شدن نخاله های آلوده در کوهستانی که باید پاک باشد؛ تضییع حقوق شهروندی است. آب آلوده می شود ، خاک آلوده می گردد و هوا در کنار آنها ! 


نظرات کاربران


@