عکس از کاوه وحیدی آذر

گل خزان ، پاییز !

تاریخ انتشار : ۱۵:۱۴ ۲۳-۰۸-۱۳۹۹

اسمش علف است ، بی اهمیت ! اما زیباییش بی نهایت ! ممکن است همه جا باشد ! اما پاییز این علف هم بسیار زیباست!

 

تبریز امروز:

گل خزان

اسمش علف است ، بی اهمیت ! اما زیباییش بی نهایت ! ممکن است همه جا باشد ! اما پاییز این علف هم بسیار زیباست!

 


نظرات کاربران


@