جاثلیق آرام اول می گوید

دنیا باید بداند که در همه شرایط قره باغ مال ماست و خواهد بود

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۸ ۲۱-۰۸-۱۳۹۹

جاثلیق آرام اول رهبر دینی ارامنه حوزه عالی سیلیسی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که دنیا باید بداند که در همه شرایط آرتساخ مال ماست و خواهد بود. وی گفته است توافقنامه های اجباری هر چقدر هم اجتناب ناپذیر باشند، اما طبیعی و عادلانه است كه مردم آن را رد می كنند. جاثلیق آرام اول گفت که در این روزهای سرنوشت ساز ما باید با احتیاط بیشتری رفتار کنیم ، و از اصطلاحات و اقداماتی که وحدت داخلی را از بین می برد، دوری کنیم.

تبریز امروز:

جاثلیق اول

جاثلیق آرام اول رهبر دینی ارامنه حوزه عالی سیلیسی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که دنیا باید بداند که در همه شرایط آرتساخ مال ماست و خواهد بود. وی گفته است توافقنامه های اجباری هر چقدر هم اجتناب ناپذیر باشند، اما طبیعی و عادلانه است كه مردم آن را رد می كنند. جاثلیق آرام اول گفت که در این روزهای سرنوشت ساز ما باید با احتیاط بیشتری رفتار کنیم ، و از اصطلاحات و اقداماتی که وحدت داخلی را از بین می برد، دوری کنیم.


نظرات کاربران


@