روی جلد نشریه اشپیگل در عصر کرونا

سایه کوید 19 بر روی اروپا در هالووین

تاریخ انتشار : ۱۰:۱۶ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹

تصویر کرونایی کدوی هالوین بر روی نشریه اشپیگل تاثیر شیوع ویروس کرونا بر زندگی جوامع انسانی و مراسم و شادی های آان را نشان می دهد.

تبریز امروز:

هالووین -


نظرات کاربران


@