افغانستان

بازداشت شهردار هرات به اتهام فساد اداری

تاریخ انتشار : ۱۳:۵۹ ۰۵-۰۸-۱۳۹۹

مسئولین امنیتی در هرات تایید می کنند که امروز دو شنبه شهردار هرات به همراه 7تن از همکارانش به اتهام فساد اداری از سوی پلیس بازداشت شده است.

تبریز امروز:

هرات - شهردار

مسئولین امنیتی در هرات تایید می کنند که امروز دو شنبه شهردار هرات به همراه 7تن از همکارانش به اتهام فساد اداری از سوی پلیس بازداشت شده است.


نظرات کاربران


@