مسئولیت سازمان غذا و دارو در چه محدوده ای است !

دارویی وارداتی که اثر بخشی اش مشخص نیست !

تاریخ انتشار : ۰۷:۵۴ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹

مولتی ویتامین و جنسینگ و عصاره سیر در یک بسته بندی زیبای کره جنوبی در داروخانه ها توزیع می شود ، در روی بسته بندی نوشته است " اثربخشی این فراورده به تایید سازمان غذا و دارو نرسیده است " . پس اگر سازمان غذا و دارو بعنوان سازمان متولی نظارت بر دارو اثربخشی آن را تایید نکرده است پس چگونه وارد بازار شده است .

تبریز امروز:

مولتی ویتامین و جنسینگ و عصاره سیر  در یک بسته بندی زیبای کره جنوبی در داروخانه ها توزیع می شود ، در روی بسته بندی نوشته است " اثربخشی این فراورده به تایید سازمان غذا و دارو نرسیده است " . پس اگر سازمان غذا و دارو بعنوان سازمان متولی نظارت بر دارو اثربخشی آن را تایید نکرده است پس چگونه وارد بازار شده است .

آیا برای وارد شدن آن ارز تخصیص یافته است؟  

دارویی که رویش نوشته اثرش معلوم نیست

شاید سازمان میزان مسئولیت خود را تا حد شناسایی بی ضرر بودن فراورده ی مشابه دارو تقلیل دهد، اما این حد نیز اعلان نشده  است، سازمان ها نه تنها دارای مسئولیت قانونی هستند بلکه مسئولیت اجتماعی بالاتری را نیز  بر دوش دارند ؛ چگونگی این فراورده در بازار جای دقت دارد.  

 

 

 


نظرات کاربران


@