افغانستان

سیب وردک !

تاریخ انتشار : ۱۴:۱۲ ۳۰-۰۷-۱۳۹۹

میدان‌وردک؛ ولایت ناامنی‌ که طالب ها در آن‌جا خون مردم را می ریزند، گردن مسافر ها را می‌زنند و به نیروهای امنیتی حمله می‌کنند و هم کندوی سیب سرخ و خوش‌مزه‌ی افغانستان است.

تبریز امروز:

میدان وردک

میدان‌وردک؛ ولایت ناامنی‌ که طالب ها در آن‌جا خون مردم را می ریزند، گردن مسافر ها را می‌زنند و به نیروهای امنیتی حمله می‌کنند و هم کندوی سیب سرخ و خوش‌مزه‌ی افغانستان است.

این زمین حاصل‌خیز، شایستگی صلح و آرامش را دارد؛ اما افسوس که اغلب اقدامات ترویستی در آن‌جا انجام می‌شود.


نظرات کاربران


@