نقاشی از مرسده حمداللهی

فصل ها و رنگ ها

تاریخ انتشار : ۰۶:۱۳ ۲۹-۰۷-۱۳۹۹

رنگ سبز! رنگ تولد ! رنگ بهار ! رنگ شاد رنگ گرما رنگ میوه رنگ تابستان !

تبریز امروز:

مرسده حمدالهی - رنگ ها و فصل ها -Mercede Hamdollahi- Colors and Seasons

 رنگ سبز!

رنگ تولد ! 

رنگ بهار !

رنگ شاد

رنگ گرما

رنگ میوه

رنگ تابستان !

رنگ ها، همه رنگ !

صداها ! همه صداها !

باران ، باد !

پاییز !

سفید و پاکی 

رنگ سرما رنگ زمستان !

 

نقاشی از مرسده حمداللهی


نظرات کاربران


@