نقاشی با آلومینیم

دختری زیر درخت

تاریخ انتشار : ۱۵:۵۳ ۲۸-۰۷-۱۳۹۹

نقاشی یکی از لذت بخش ترین مشغولیت ها و هنرهای بشری از ابتدا حضور بشر در زندگی اجتماعی اش بوده است...

تبریز امروز:

 

.  نقاشی  یکی از لذت بخش ترین مشغولیت ها و هنرهای بشری از ابتدا حضور بشر در زندگی اجتماعی اش بوده است...   این کار اثر جی لی است که توسط دیما دیمیترف آماده نمایش شده است.


نظرات کاربران


@