نقاشی از اکتای

رنگ ها در هم می آمیزند، همه زیبایند!

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۱ ۲۶-۰۷-۱۳۹۹

رنگ ها همه رنگند ! بدون یکی زندگی کم رنگ است ! من همه رنگ ها را دوست دارم ! آنها همه با هم زیبایند!

تبریز امروز:

آمیزش رنگ ها- اکتای وحیدی آذر

رنگ ها همه رنگند ! 

بدون یکی زندگی کم رنگ است !

من همه رنگ ها را دوست دارم !

آنها همه با هم زیبایند!

 

 

اکتای وحیدی آذر  


نظرات کاربران


@