فرانسه

ژن های برتر در رده های مدیریتی

تاریخ انتشار : ۱۹:۳۰ ۲۵-۰۷-۱۳۹۹

مدرسه ملی مدیریت (ENA) در فرانسه ۷۵ ساله شد. این مدرسه بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم به دستور دولت موقت فرانسه به ریاست ژنرال دوگل تاسیس شد تا کادر مدیریت مورد نیاز این کشور را تربیت کنید. اکنون به گفته وزیر دولت امانوئل مکرون مشخص شده است که فقط ۱٪ دانشجویان این مدرسه از طبقه کارگر و ۷۵٪ از فرزندان مدیران عالی هستند که حاکی از نابرابری فرصت ها برای اقشار کم درآمد برای ورود به این مدرسه و رسیدن به رده های مدیریتی کشور است. بیشتر مدیران سطح بالای فرانسه تحصیلکرده این مدرسه هستند.

تبریز امروز:

ENA

مدرسه ملی مدیریت (ENA) در فرانسه ۷۵ ساله شد. این مدرسه بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم به دستور دولت موقت فرانسه به ریاست ژنرال دوگل تاسیس شد تا کادر مدیریت مورد نیاز این کشور را تربیت کنید. اکنون به گفته وزیر دولت امانوئل مکرون مشخص شده است که فقط ۱٪ دانشجویان این مدرسه از طبقه کارگر و ۷۵٪ از فرزندان مدیران عالی هستند که حاکی از نابرابری فرصت ها برای اقشار کم درآمد برای ورود به این مدرسه و رسیدن به رده های مدیریتی کشور است. بیشتر مدیران سطح بالای فرانسه تحصیلکرده این مدرسه هستند.


نظرات کاربران


@