گلسنگ عینالی

گل روی سنگ

تاریخ انتشار : ۰۴:۴۰ ۲۴-۰۷-۱۳۹۹

عینالی کوه پس کرانه تبریز در تهدید هتل سازی و خانه سازی و ساخت مجتمع های تجاری قرار دارد و زمانی خواهد رسید که از زیبایی های این کوه و در حریم منظر فقط ساختمان و فروشگاه ببینیم !

تبریز امروز:

گل سنگ - عینالی - Tofigh Vahidi Azar- توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@