در دل و جان خانه کردی عاقبت

صدایی که جاودانه شد ! درسوگ هنرمند بلند آوازه !

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۵ ۱۷-۰۷-۱۳۹۹

نمی توان گفت صدایش خاموش شد که چنین نیست! برای آواز و شعر و فرهنگ فارسی بنیانی بزرگ نهادً! راه و رسم را برای آوازخوانان نشان داد و پس طریق آوازش، کتابت در صوت یافت و ماندگاری فراهم آورد... برای گوشه ای از هنر در این سرزمین.

تبریز امروز:

 

 نمی توان گفت صدایش خاموش شد که چنین نیست! برای آواز و شعر و فرهنگ فارسی بنیانی بزرگ نهادً! راه و رسم را برای آوازخوانان نشان داد و پس طریق آوازش، کتابت در صوت یافت و ماندگاری فراهم آورد... برای گوشه ای از هنر در این سرزمین.

 


نظرات کاربران


@