نادیا 9 ساله از بخش خون بیمارستان کودکان

یک نقاشی از زندگی!

تاریخ انتشار : ۱۳:۳۹ ۱۵-۰۷-۱۳۹۹

زندگی همیشه زیباست ! پروانه ها ، زنبورها ، روباه و جوجه ها ! همه در زیر نور خورشید حیات را معنی می دهند و گل و خانه !.............

تبریز امروز:

نادیا - 9 ساله - بخش خون - بیمارستان کودکان

زندگی همیشه زیباست !

پروانه ها ،

زنبورها ،

روباه

و جوجه ها !

همه در زیر نور خورشید حیات را معنی می دهند و

گل و خانه !.............


نظرات کاربران


@