نقاشی با برگ های پاییز+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۰۵:۵۶ ۰۴-۰۷-۱۳۹۹

فصل پاییز در روزهای آغازین خود است و برگ ها رنگین می شوند و برزمین می افتند . با برگ می توان هنرخلاق را در نقاشی و رسم ها آنها تمرین کرد.

تبریز امروز:

 

فصل پاییز در روزهای آغازین خود است و برگ ها رنگین می شوند و برزمین می افتند . با برگ می توان هنرخلاق را در نقاشی و رسم ها آنها تمرین کرد.


نظرات کاربران


@