دستان خود را برای پیشگیری از بیماری بشویید

رقص دستان در حال شستشو

تاریخ انتشار : ۰۵:۳۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۹

دوران کرونا درس بهداشت را به صورت اجبار می آموزد ، اما یادآوری طنز آلوده آن همواره مورد نیاز است ، چون به نظر می رسد این ویروس تا مدت ها همراه با بشر باشد .

تبریز امروز:

 

 

دوران کرونا درس بهداشت را به صورت اجبار می آموزد ، اما یادآوری طنز آلوده آن همواره مورد نیاز است ، چون به نظر می رسد این ویروس تا مدت ها همراه با بشر باشد .


نظرات کاربران


@