عکس و موسیقی

گل های کوه عینالی

تاریخ انتشار : ۱۵:۱۸ ۱۴-۰۴-۱۳۹۶

آلبومی بوجود آمد ازعکس های گلستان کوه های عینالی که سبزی در آن چندان به چشم نمی خورد و خاکش سرخ فام است.

تبریز امروز:

گل های کوه عینالی

گل های کوه عینالی

 

 

سال های پیش بود یعنی سال 81 ، " آنا " هم بود و " آتا " هم ! وقتی دلم می گرفت ، می زدم به سمت کوه های سرخ عینالی تبریز!

از "ایلان اوچان" بالا می رفتم و در "کهلیک بولاغی" آب می نوشیدم. از کنار آب راهه " نهند " پایین می رفتم .

*** 

 
***
گل های کوه عینالی
 
گل های کوه عینالی
 

بارها با "ایلان" همان مار، آن گذر روبرو می شدم که با پیچ وخمش از زیر پایم رد می شد و ..........  

از خال لی دره را بازگشت را می جستم واز داش دربند به سوی خانه روان می گشتم !

روز بعد ماجرا تکرار می شد و این بار ترلان چشمه سی اولین مقصد بود.

در دره سلام الله استراحتی می کردم و باز همراهم دوربین زنیطی بود که "بابک "  برایم داده بود .

واین شد که آلبومی بوجود آمد ازعکس های گلستان کوه های عینالی که سبزی آن هرگز به چشم نمی خورد و خاکش سرخ است.

***

wild flowers of Einali

 

wild flowers of Einali

نمایشگاه عکس گل های کوه عینالی سال های پیش در تبریز برگزار گردید؛ ده ها تن از آن بازدید کردند و در دفتر نمایشگاه نظرات خود را نوشتند.

wild flowers of Einali

این تصاویر به تعداد بیش از یک هزار عکس به صورت یک لوح فشرده منتشر شدند که 8 قطعه موسیقی از آثار موسیقی کلاسیک همراه با تصاویر بودند. 

توفیق وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@